Čtú.

ČTÚ bude mít od února nového předsedu, vláda jmenovala i nového člena Rady. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely jmenovala nového člena Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jiřího Šuchmana a rozhodla se s účinností od 1. února 2023 jmenovat nového předsedu Rady Českého ...

Čtú. Things To Know About Čtú.

Elektronická podatelna Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ,,ČTÚ‘‘) je určena pro příjem všech elektronických podání kromě hromadných podání subjektů podnikajících v elektronických komunikacích. Elektronická adresa: [email protected] Elektronická adresa na podání návrhu spotřebitele: [email protected] K 1. červenci 2006 ČTÚ …Činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací.VPortal v podstatě dubluje léta fungující stránku dtv.ctu.cz, kterou chce ČTÚ postupně utlumovat a zcela ji nahradit právě VPortalem. Na něm si uživatelé můžou zobrazit pokrytí celoplošných i regionálních sítí DVB-T2 a DVB-T, rozhlasových sítí DAB+ i mobilních sítí společně se všemi zprovozněnými vysílači.Kontakty na odborné pracovníky ČTÚ. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024. Ing. Jiří Štorkán. Ing. Martin Skácel. Ing. Milan Grenar. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024 Oblast Adresa Telefon E-mail Jméno Praha Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 224 004 504 …

Jaké spory ČTÚ řeší a kdy se na něj můžete obrátit. Český telekomunikační úřad rozhoduje mimo sporů mezi poskytovateli také spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem (nebo uživatelem) na straně druhé (tzv. účastnické spory).

Rada ČTÚ; Působnost ČTÚ; Rozkladové komise; Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů; Poplatky vybírané ČTÚ. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů; … Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Narodil se 25. listopadu 1963. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů. Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva ...

Telekomunikační úřad přišel s novým návrhem regulace mobilních cen. Zohlednil připomínky Evropské komise. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připravil nový návrh na regulaci velkoobchodního mobilního trhu. Chce tak mít možnost trojici síťových operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone přímo regulovat ceny….Last update. On 10 June 2022, the European Commission opened an in-depth investigation into the Czech national regulatory authority’s (ČTÚ) draft market analyses with regard to … Český telekomunikační úřad podle zákona o poštovních službách zajišťuje ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu poštovních služeb, vede evidenci provozovatelů, provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby, rozhoduje o udělení poštovní licence a ... Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový …

Formulář bude následně předán k prošetření ČTÚ. Zdrojová data, na základě kterých byla mapa vytvořena, pocházejí z Elektronického sběru dat (ESD) v daném roce, který dle zákonného zmocnění § 115 odst. 1 …

Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ

Vznik ČTÚ. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o …Až v srpnu vyhlásí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) výběrové řízení na provozovatele dvou celoplošných a 27 regionálních sítí pro zemské digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+. Zájemci se budou moci hlásit od září a samotná aukce kmitočtů začne v říjnu. Harmonogram soutěže zveřejnil ČTÚ po ...Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový …ČTÚ – odbor pro oblast Praha Telefon: 224 004 503 Fax: 224 004 828. ČTÚ – odbor pro jihočeskou oblast Telefon: 386 104 111 Fax: 386 104 120. ČTÚ – odbor pro západočeskou oblast Telefon: 377 925 911 Fax: 377 236 693. ČTÚ – odbor pro severočeskou oblast Telefon: 475 309 311 Fax: 475 210 572. ČTÚ – odbor pro …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) chce zachovat terestrické televizní vysílání v České republice i po roce 2030, do kterého platí kmitočtové příděly pro současné celoplošné sítě DVB-T2. Na konferenci Radiokomunikace 2023 to v úterý řekl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert. „Chceme zachovat terestrické televizní ...The CTU-NetTest tool, operated by Czech Telecommunication Office, provides information to users on the current quality of their IAS in the form of actually achieved speed of download, upload and roundtrip delay (ping). It offers the possibility of certified measurement that will carry out fully automated process of measurement with result provided in PDF …194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 250/2016 Sb. o ...Český telekomunikační úřad (ČTÚ) udělil koncem loňského roku první pokutu za telemarketing. Dotyčný subjekt zaplatí 420 tisíc korun. Novela zákona o elektronických komunikacích, jejíž součástí je zákaz nevyžádaných telefonátů neboli takzvaného telemarketingu, platí od loňského 1. července.Kontakty na odborné pracovníky ČTÚ. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024. Ing. Jiří Štorkán. Ing. Martin Skácel. Ing. Milan Grenar. Poslední aktualizace provedena dne: 23.01.2024 Oblast Adresa Telefon E-mail Jméno Praha Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 224 004 504 …Poslední aktualizace provedena dne: 20.12.2023 Neoficiální úplné znění předpisů lze po zadání jejich čísla nalézt zde nebo zde. Vyhláška číslo Název 109/2023 Sb. o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb 380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě …

Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ

Jan 17, 2024 · 1. 2024. Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je ... 500 a 600 MHz. přisuzuje sítím. 5G. Ještě neutichl loňský skandál s prohlášením předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hany Továrkové, že televizní vysílání by se mělo po roce 2030 přesunout z terestrických sítí plně na internet, a ČTÚ opět zpochybňuje budoucnost terestrické televize ...ČTÚ v minulých letech na základě analýzy trhu mobilních dat dospěl k názoru, že je v Česku omezena konkurence, a proto jsou ceny služeb jedny z nejvyšších v Evropě. O2, T-Mobilu a Vodafonu proto chtěl uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu. Pod pojmem zpoždění (ping), technicky správně obousměrné zpoždění, si lze představit čas, po který putuje datový paket vyslaný z vašeho uživatelského zařízení (počítač, notebook, mobilní telefon) prostřednictvím internetu až k měřicímu serveru nástroje ČTÚ-NetTest a zpět. Ping (zpoždění v datových sítích ... Certifikované měření. Jsou-li splněny všechny podmínky měření, umožňuje certifikované měření uplatnit výsledky tohoto měření jako průkazná zjištění o kvalitě Vaší služby …Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Narodil se 25. listopadu 1963. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů. Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva hospodářství.Elektronické komunikace Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru elektronických komunikací. Cenová rozhodnutí, …

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, § 9, § 11 až 13, § 15 až 16 a v § 19 na úseku ...

Pro vlastní potřebu procvičování jsem si převedl zveřejněné otázky ČTÚ pro zkoušku k získání Omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby OFL a také VFL do interaktivních formulářů od Googlu. Bez jakékoliv záruky je dávám k dispozici. Každý předmět má vlastní formulář. Otázky se řadí v ...

Filtrovat. Aplikace ČTÚ s názvem Využití rádiového spektra poskytuje přehled podmínek stanovených ČTÚ pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace. Plán využití rádiového spektra navazuje na Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka). Vám připraví přednášku přímo na míru a pomohou Vám lépe se zorientovat ve světě telekomunikací. Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ; Systém měření kvality infrastruktury a služeb; Zefektivnění a posílení implementace ... Nyní ČTÚ zpracoval novou analýzu trhu mobilních dat, na jejímž základě se chce opět pokusit trh regulovat. Jak úřad uvedl, v Česku chybí dostatek virtuálních operátorů. Tři čeští síťoví operátoři, Vodafone, T-Mobile a O2, v Česku podle úřadu v roce 2021 pokrývali 96,4 procenta zákazníků. Podání lze učinit písemně na adresu ČTÚ resp. odborů pro oblasti, předložit osobně na podatelnu ČTÚ nebo ústně do protokolu. Podání je také možno učinit v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny za podmínek stanovených ČTÚ. Elektronická adresa podatelny: [email protected]. Právě na český mobilní trh ČTÚ dohlíží. Dalším jejím možným střetem zájmů se zabývalo ministerstvo spravedlnosti. Hrozilo jí pokutou kvůli jejímu angažmá v desítce společností. Zákon jí nařizuje vzdát se výkonných funkcí ve všech firmách, které vlastní.ČTÚ původně plánoval, že po připomínkách k principům aukce předloží k veřejné konzultace samotné podmínky výběrového řízení na kmitočty ještě do konce roku 2022, a dokonce byla ve hře i možnost vypsání samotných aukcí. ČTÚ však dosud nezveřejnil ani samotné podmínky výběrových řízení.Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový …Činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. Činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. Otevřená data | ČTÚ Open Data. dostupná. strojově čitelná. strukturovaně popsaná. navštivte také. Portál otevřených dat ČR. více než 250 poskytovatelů dat. UKAZATELE TRHU E-KOMUNIKACÍ. 38 Datových sad.Nového předsedu bude mít od února příštího roku Rada ČTÚ. Hanu Továrkovou ve funkci nahradí dosavadní radní Marek Ebert. Továrková však nebyla z …

Aktuality. Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k nově zveřejněným formulářům oznamování podnikání. ČTÚ konzultuje upravený záměr neuložit povinnost poskytování některých základních služeb. Milostivé jaro pro provozovatele zařízení RLAN. 14. 2. 2024. 17. 2. Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, § 9, § 11 až 13, § 15 až 16 a v § 19 na úseku ... Pokud provozovatel reklamaci nevyhoví, nebo ji nevyřídí včas, může se odesílatel nebo adresát obrátit na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Toto řízení je možné zahájit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy reklamace být vyřízena měla.Práce s interaktivní mapou. Informace o pokrytí na daném adresním místě lze vyhledat po přiblížení kolečkem myši, případně plusem vlevo nahoře, a to až na požadovanou obec/část obce (tzv. základní sídlení jednotku ZSJ) a následným kliknutím na její název. Po dalším přiblížení se zobrazí barevné body s ...Instagram:https://instagram. whitelist emaildigital coloring pagespaeezangoogle explore Návod, jak poznat, který marketingový hovor odporuje zákonným požadavkům a jak se v takovém případě bránit, naleznete v našem návodu, který jsme současně představili v Monitorovací zprávě č. 8 z roku 2022.Další doporučení ohledně marketingových hovorů, zejména jak odvolat obecný souhlas ke kontaktování za účelem marketingu, najdete v … nongramhow do i get rid of pop up ads Pro jednání o žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je výhodné znát, jaké druhy služeb je možno k zajištění požadavků jednotlivce nebo organizace využívat. Pro obsluhu některých druhů vysílacích rádiových zařízení je v § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ... rome to london flight Kmitočet od [kHz] Kmitočet do [kHz] Číslo reference Platnost do Popis; 925100: 935100: ČTÚ-16 648/2018-613/II. vyř. 30.06.2029: Zajišťování veřejné komunikační sítě Aktuality. Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k nově zveřejněným formulářům oznamování podnikání. ČTÚ konzultuje upravený záměr neuložit povinnost poskytování některých základních služeb. Milostivé jaro pro provozovatele zařízení RLAN. 14. 2. 2024. 17. 2.